03. 04. 2017

Antropocén, předteoretické intuice a historicita poznání

Mgr. Lukáš Likavčan
(Katedra environmentálních studií FSS MU)
05. 12. 2016

O obětech vědeckých revolucí: degradace vědeckých předmětů

Mgr. Jan Maršálek
(Filosofický ústav AV ČR)
07. 11. 2016

Pojem eutanázie

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
(Lékařská fakulta MU)
06. 10. 2016

Proti kválofilii

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
(Filosofický ústav AVČR)
25. 04. 2016

Pravidla pro vedení rozumu optikou moderní teorie argumentace

PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
11. 04. 2016

Meze sebekonstituce

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
21. 03. 2016

Filosofie a environmentální krize – neexistence Brazílie a její důsledky

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
(Katedra environmentálních studií FSS MU)
29. 02. 2016

J. F. Herbart a česká filozofie

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
(Katedra filozofie FF MU)
30. 11. 2015

O situaci a významu humanitních věd v současném společenském diskurzu

PhDr. Pavel Baran, CSc.
(Katedra filozofie FF MU)
02. 11. 2015

Vši a Gulliver: Optická relativita v novověku

doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)