30. 11. 2015

O situaci a významu humanitních věd v současném společenském diskurzu

PhDr. Pavel Baran, CSc.
(Katedra filozofie FF MU)
02. 11. 2015

Vši a Gulliver: Optická relativita v novověku

doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
19. 10. 2015

Cesta mezi Skyllou a Charybdou logické analýzy postojů přesvědčení

doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
05. 10. 2015

Logická analýza přirozeného jazyka ve srovnání s pojmem sémantiky přirozeného jazyka

prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
(Katedra filozofie FF MU; Oddělení logiky FLÚ AV ČR)