05. 10. 2015

Logická analýza přirozeného jazyka ve srovnání s pojmem sémantiky přirozeného jazyka

prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
(Katedra filozofie FF MU; Oddělení logiky FLÚ AV ČR)