06. 10. 2016

Proti kválofilii

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
(Filosofický ústav AVČR)
25. 04. 2016

Pravidla pro vedení rozumu optikou moderní teorie argumentace

PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
11. 04. 2016

Meze sebekonstituce

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
21. 03. 2016

Filosofie a environmentální krize – neexistence Brazílie a její důsledky

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
(Katedra environmentálních studií FSS MU)
29. 02. 2016

J. F. Herbart a česká filozofie

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
(Katedra filozofie FF MU)
30. 11. 2015

O situaci a významu humanitních věd v současném společenském diskurzu

PhDr. Pavel Baran, CSc.
(Katedra filozofie FF MU)
02. 11. 2015

Vši a Gulliver: Optická relativita v novověku

doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
19. 10. 2015

Cesta mezi Skyllou a Charybdou logické analýzy postojů přesvědčení

doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
05. 10. 2015

Logická analýza přirozeného jazyka ve srovnání s pojmem sémantiky přirozeného jazyka

prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
(Katedra filozofie FF MU; Oddělení logiky FLÚ AV ČR)