19. 10. 2015

Cesta mezi Skyllou a Charybdou logické analýzy postojů přesvědčení

doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
05. 10. 2015

Logická analýza přirozeného jazyka ve srovnání s pojmem sémantiky přirozeného jazyka

prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
(Katedra filozofie FF MU; Oddělení logiky FLÚ AV ČR)
03. 02. 2010

.
(.)