23. 09. 2020

Kořeny mravního zla: edice spisů z pozůstalosti Dietricha von Hildebranda

Doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
(Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc)
30. 09. 2020

Rekonštrukcia Aristotelovej teórie jazyka

Mgr. Pavol Labuda, Ph.D.
(Filozofická fakulta KU, Ružomberok)
07. 10. 2020

Dílo Komenského a ideové zápasy současnosti

Prof. PhDr. Pavel Floss
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
14. 10. 2020

Psychologie na pozadí dezinformací: proč jim věříme?

Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
(Fakulta sociálních studií MU, Brno)
21. 10. 2020

Reflexe Aristotelových pojmů FRONÉSIS a THEÓRIA ve fenomenologii Eugena Finka a Jana Patočky

Mgr. et Bc. Lenka Jedličková
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
04. 11. 2020

Republika provázané odpovědnosti: demokracie jako sine qua non svobody, a naopak

Mgr. Jan Buráň
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
11. 11. 2020

Cognition Is (Mostly) Representational. So What?

Dr. Marcin Miłkowski
(Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa)
18. 11. 2020

„Gender ideológia“, „politická korektnosť“ a gramatika konzervativizmu

Pavol Hardoš, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava)
25. 11. 2020

Nepolitická politika v životě a díle Jana Patočky a Ladislava Hejdánka

Doc. Tomáš Hejduk, Ph.D.
(Filozofická fakulta UPa, Pardubice)
02. 12. 2020

Spekulativní Velký pátek a smrt Boha: Hegelův výklad křesťanství mezi obhajobou a kritikou

Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
(Evangelická teologická fakulta UK, Praha)