18. 11. 2015

Mýtus počátku: legitimizační strategie státnosti ve středověkých a raněnovověkých textech

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
11. 11. 2015

Interní relace jako imperativy a jejich reflexivní případy

doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)
04. 11. 2015

Metafilozofia – wittgensteinovský pohľad

PhDr. Dezider Kamhal, Ph.D.
(Fakulta matematiky UK v Bratislavě)
21. 10. 2015

Prázdno a světlo: filozofické pozadí pokusů s vakuem Valeriana Magniho

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
14. 10. 2015

Pravdivost a tvrditelnost v logice

Mgr. Vít Punčochář
(Filozofická fakulta UK v Praze)
07. 10. 2015

Evo-devo, epigenetika, biosémiotika: je darwinismus mrtev?

prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)
30. 09. 2015

Estetika Thomase Reida

Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR v Praze)
23. 09. 2015

Svobodná vůle mezi filozofií a psychologií

Ing. Mgr. Martin Vraný
(Filozofická fakulta UK v Praze)
13. 05. 2015

Jazykovědci roubují strom vědění: novověká jazykověda na pozadí klasifikací věd/ění

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
06. 05. 2015

Historická epistemologie a problém objektivity ve vědách

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
(Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)