20. 04. 2016

Philosophical Criticism and Skepticism in Early Greek Thought

prof. dr hab. Dariusz Kubok
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
13. 04. 2016

The Political and Moral Aspects of Bacon’s Cosmology

James A. T. Lancaster, Ph.D.
(Royal Holloway, University of London)
06. 04. 2016

Dalekohled, mikroskop a temporální rámce přírodní filosofie v 17. století

doc. Daniel Špelda, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)
30. 03. 2016

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského

Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
(Filozofická fakulta OU v Ostravě)
23. 03. 2016

Robert Kilwardby a jeho výklad predstavivosti

PhDr. Jozef Matula, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
16. 03. 2016

Merleau-Pontyho filozofický projekt po fenomenologii vnímání

Mgr. Jan Halák, Ph.D.
(Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci)
09. 03. 2016

Logický pluralismus a význam logiky

Mgr. Pavel Arazim
(Filozofická fakulta UK v Praze)
02. 03. 2016

Literární dílo jako specifický způsob poznání. Vztah etických, noetických a estetických složek díla

prof. PhDr. Sylvie Richterová
(Sapienza – Università di Roma)
24. 02. 2016

Explicitní a implicitní přesvědčení v hyperintenzionálním rámci

doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)
17. 02. 2016

Čas v raném středověku: kontemplativní spekulace nebo empirické měření?

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
(Filozofická fakulta OU v Ostravě)