16. 12. 2015

Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace

doc. Marek Petrů, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
09. 12. 2015

"I am an American in my principles." Vliv Humova politického myšlení na americké otce zakladatele

Mgr. Adéla Eichlerová
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
02. 12. 2015

Naturalismus a pravda

Mgr. Stefanie Dach
(Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
25. 11. 2015

Rétorická účinnost Pascalovy sázky

Mgr. Iva Svačinová
(Filozofická fakulta MU v Brně)
18. 11. 2015

Mýtus počátku: legitimizační strategie státnosti ve středověkých a raněnovověkých textech

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
11. 11. 2015

Interní relace jako imperativy a jejich reflexivní případy

doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)
04. 11. 2015

Metafilozofia – wittgensteinovský pohľad

PhDr. Dezider Kamhal, Ph.D.
(Fakulta matematiky UK v Bratislavě)
21. 10. 2015

Prázdno a světlo: filozofické pozadí pokusů s vakuem Valeriana Magniho

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
14. 10. 2015

Pravdivost a tvrditelnost v logice

Mgr. Vít Punčochář
(Filozofická fakulta UK v Praze)
07. 10. 2015

Evo-devo, epigenetika, biosémiotika: je darwinismus mrtev?

prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)