21. 10. 2015

Prázdno a světlo: filozofické pozadí pokusů s vakuem Valeriana Magniho

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
14. 10. 2015

Pravdivost a tvrditelnost v logice

Mgr. Vít Punčochář
(Filozofická fakulta UK v Praze)
07. 10. 2015

Evo-devo, epigenetika, biosémiotika: je darwinismus mrtev?

prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)
30. 09. 2015

Estetika Thomase Reida

Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR v Praze)
23. 09. 2015

Svobodná vůle mezi filozofií a psychologií

Ing. Mgr. Martin Vraný
(Filozofická fakulta UK v Praze)
13. 05. 2015

Jazykovědci roubují strom vědění: novověká jazykověda na pozadí klasifikací věd/ění

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
06. 05. 2015

Historická epistemologie a problém objektivity ve vědách

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
(Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
29. 04. 2015

Je angažovaný filozof ještě filozofem? K Heideggerovým "Černým sešitům"

Mgr. Tereza Matějčková
(Filozofická fakulta UK v Praze)
22. 04. 2015

Problém monomýtie a polymýtie: je suis Odo Marquard

prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.
15. 04. 2015

Konceptuální základy teorie vědomí

doc. Tomáš Marvan, Ph.D. & Mgr. Michal Polák, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze & Filozofická fakulta ZČU v Plzni)