08. 04. 2015

K problematice konspiračních teorií

Mgr. Zuzana Orságová
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
01. 04. 2015

Kacířství Patočkových "Kacířských esejů"

Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze)
25. 03. 2015

Tri modality transcendencie

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.
(Fakulta humanitních studií UK v Praze)
18. 03. 2015

Kosmologický důkaz Boží existence

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze)
11. 03. 2015

Pedofilie - věčný spor realismu s nominalismem

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
04. 03. 2015

Matematika je jazykem přírodních věd

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)
25. 02. 2015

O (ne)účinnosti logiky

prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
18. 02. 2015

Izraelská demokracie prizmatem politické filozofie

Mgr. Iva Balavajderová
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
10. 12. 2014

Jaký je rozdíl mezi živými a mrtvými jsoucny?

Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
03. 12. 2014

Kontinuita, autorita a svoboda z konzervativní perspektivy

PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)