26. 11. 2014

Věda jako skutečnost

Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
19. 11. 2014

O privaci a ne-mrtvých

Mgr. Karel Šebela, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
12. 11. 2014

Nesnáze introspekce

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
05. 11. 2014

Proč nám uniká univerzální definice života?

Mgr. et Mgr. Vladimír Vodička
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
29. 10. 2014

Interteoretická redukce a standardní model částicové fyziky

Mgr. Lukáš Zámečník, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
22. 10. 2014

Od možných světů k hybridní logice

Mgr. Zuzana Rybaříková
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
15. 10. 2014

Principy racionality

PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
08. 10. 2014

Neuroplasticita osvobozující a zotročující

Mgr. Michal Gondek
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
01. 10. 2014

Goodmanova teorie zobrazení a realismus

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
07. 05. 2014

Hegel o špatném nekonečnu

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Praze)