12. 03. 2014

Selhal Aristotelés při klasifikování zvířat?

Mgr. et Mgr. Martin Zielina
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
05. 03. 2014

Epistemologické aspekty Millovy koncepce společnosti

Mgr. Hana Dobiášová
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
26. 02. 2014

Ekologie aneb hledání harmonie a řádu

prof. Dr. David Storch, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
11. 12. 2013

Věda a filozofie jako cvičení

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
(Filozofická fakulta MU v Brně)
04. 12. 2013

Falsifikační imperativ a lidská přirozenost

PhDr. Zuzana Parusniková, CSc.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze)
27. 11. 2013

Naturalizace svobodné vůle

Ing. Ondřej Havlíček
(Fakultät für Psychologie und Pädagogik, Ludwig-Maximilians-Universität München)
20. 11. 2013

Člověk jako normativní tvor

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
(Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
13. 11. 2013

Relativizmus v sémantike: pre a proti

prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
06. 11. 2013

Jak (možná) vypadá náš svět?

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
(Hvězdárna a planetárium Brno)
30. 10. 2013

Co může říci současná neurověda filosofům?

MUDr. František Koukolík, DrSc.
(3. lékařská fakulta UK v Praze)