27. 11. 2013

Naturalizace svobodné vůle

Ing. Ondřej Havlíček
(Fakultät für Psychologie und Pädagogik, Ludwig-Maximilians-Universität München)
20. 11. 2013

Člověk jako normativní tvor

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
(Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
13. 11. 2013

Relativizmus v sémantike: pre a proti

prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
06. 11. 2013

Jak (možná) vypadá náš svět?

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
(Hvězdárna a planetárium Brno)
30. 10. 2013

Co může říci současná neurověda filosofům?

MUDr. František Koukolík, DrSc.
(3. lékařská fakulta UK v Praze)
23. 10. 2013

Od mýtu k vede o ľudskej mysli

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
(Filozofická fakulta TU v Trnavě)
16. 10. 2013

Rigidita a možné světy

Mgr. Ivo Dragoun
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
09. 10. 2013

Interakce mezi biologickou a kulturní evolucí: případ fyzické atraktivity

doc. Jan Havlíček, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
02. 10. 2013

Etika a osvobození zvířat

Mgr. Jakub Ráliš
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
24. 04. 2013

Metafyzické předpoklady a praktické důsledky osobní identity

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)