06. 11. 2013

Jak (možná) vypadá náš svět?

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
(Hvězdárna a planetárium Brno)
30. 10. 2013

Co může říci současná neurověda filosofům?

MUDr. František Koukolík, DrSc.
(3. lékařská fakulta UK v Praze)
23. 10. 2013

Od mýtu k vede o ľudskej mysli

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
(Filozofická fakulta TU v Trnavě)
16. 10. 2013

Rigidita a možné světy

Mgr. Ivo Dragoun
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
09. 10. 2013

Interakce mezi biologickou a kulturní evolucí: případ fyzické atraktivity

doc. Jan Havlíček, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
02. 10. 2013

Etika a osvobození zvířat

Mgr. Jakub Ráliš
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
24. 04. 2013

Metafyzické předpoklady a praktické důsledky osobní identity

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)
17. 04. 2013

(Bio)chemické aspekty vzniku života

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
(Přírodovědecká fakulta MU v Brně)
10. 04. 2013

O vztahu přírodních a společenských věd

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.
(Pedagogická fakulta UK v Praze)
03. 04. 2013

Vědecký status darwinismu a otevřené problémy filosofie biologie

PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
(Filozofická fakulta ZČU v Plzni)