16. 10. 2013

Rigidita a možné světy

Mgr. Ivo Dragoun
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
09. 10. 2013

Interakce mezi biologickou a kulturní evolucí: případ fyzické atraktivity

doc. Jan Havlíček, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
02. 10. 2013

Etika a osvobození zvířat

Mgr. Jakub Ráliš
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
24. 04. 2013

Metafyzické předpoklady a praktické důsledky osobní identity

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)
17. 04. 2013

(Bio)chemické aspekty vzniku života

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
(Přírodovědecká fakulta MU v Brně)
10. 04. 2013

O vztahu přírodních a společenských věd

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D.
(Pedagogická fakulta UK v Praze)
03. 04. 2013

Vědecký status darwinismu a otevřené problémy filosofie biologie

PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
(Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
27. 03. 2013

Evoluční psychologie

RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)
20. 03. 2013

Vedomie a teória vyššieho rádu

PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze)
13. 03. 2013

Není axióm jako axióm

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU v Plzni)