09. 05. 2012

Relativní chronologie Platónových dialogů

Mgr. Jan Prokeš
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
02. 05. 2012

Svobodná vůle je normativní pojem

JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
(Právnická fakulta MU v Brně)
25. 04. 2012

Raný Sartre a problematika sociálních rolí

Mgr. Vladimír Ješko
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
18. 04. 2012

Darwinismus a problém zla

Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR v Praze)
11. 04. 2012

Pojetí rozumu v Platónových dialozích Ústava a Timaios

Mgr. Josef Trčka
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
28. 03. 2012

Základné otázky a hodnoty vo filozofii: pravda, dobro, krása

Mgr. Jozef Bugár, Ph.D.
(Pedagogická fakulta UMB v Banské Bystrici)
14. 03. 2012

Johann Heinrich Alsted - prostředník mezi Franceskem Patrizim a J. A. Komenským?

Mgr. Jan Čížek
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
07. 03. 2012

Kant and Virtue Ethics

Dr. Ralph Walker
(Faculty of Philosophy at University of Oxford)
15. 02. 2012

Quine: od naturalismu k idealismu?

Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR v Praze)
07. 12. 2011

Strawsonova kritika Russellovy teorie deskripcí

Mgr. Martina Juříková
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)