23. 11. 2011

Argumentace myšlenkovým experimentem aneb Proč jsou myšlenkové experimenty omylné

PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)