07. 03. 2012

Kant and Virtue Ethics

Dr. Ralph Walker
(Faculty of Philosophy at University of Oxford)
15. 02. 2012

Quine: od naturalismu k idealismu?

Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR v Praze)
07. 12. 2011

Strawsonova kritika Russellovy teorie deskripcí

Mgr. Martina Juříková
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
23. 11. 2011

Argumentace myšlenkovým experimentem aneb Proč jsou myšlenkové experimenty omylné

PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)