03. 04. 2019

The Metaphysics of Intentionality

Preston Stovall, Ph.D.
(Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
27. 03. 2019

Množiny a logika

PhDr. Marta Vlasáková, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR, Praha)
20. 03. 2019

Hegelův mravní stát dnes

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR, Praha; Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem)
13. 03. 2019

Maximizing Minimalism: Prospects for a Minimal, Naturalistic Account of Joint Action

Mark Risjord, Ph.D.
(Emory University, Atlanta; Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
06. 03. 2019

Nebezpečná věda

Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček
(Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno)
27. 02. 2019

Intuice v etice: víc škody než užitku?

Mgr. Petra Chudárková
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
13. 02. 2019

Pojem úzkosti mezi Kierkegaardem a Heideggerem

doc. Václav Němec, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK, Praha)
12. 12. 2018

Slavery in the Thought of Thomas Aquinas, Las Casas and Campanella

Prof. Paul Richard Blum
(Loyola University Maryland, Baltimore)
05. 12. 2018

The “Instituting Subject”: Time, Materiality, and Agency in Merleau-Ponty’s Philosophy

Scott Marratto, Ph.D.
(Michigan Technological University)
28. 11. 2018

Možnosti a hranice experimentální filozofie vědy

Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)