27. 02. 2019

Intuice v etice: víc škody než užitku?

Mgr. Petra Chudárková
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
13. 02. 2019

Pojem úzkosti mezi Kierkegaardem a Heideggerem

doc. Václav Němec, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK, Praha)
12. 12. 2018

Slavery in the Thought of Thomas Aquinas, Las Casas and Campanella

Prof. Paul Richard Blum
(Loyola University Maryland, Baltimore)
05. 12. 2018

The “Instituting Subject”: Time, Materiality, and Agency in Merleau-Ponty’s Philosophy

Scott Marratto, Ph.D.
(Michigan Technological University)
28. 11. 2018

Možnosti a hranice experimentální filozofie vědy

Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)
21. 11. 2018

Každému incelovi podle jeho potřeb?

Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
14. 11. 2018

Jedna logika vládne všem?

Mgr. Igor Sedlár, Ph.D.
(Ústav informatiky AV ČR, Praha)
31. 10. 2018

Empirické testování teorií sekularizace a náboženských přesvědčení v České a Slovenské republice

PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
(Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)
24. 10. 2018

Československo a jeho rozpad vo svetle filozofických teórií nacionalizmu

Mgr. Matej Cíbik, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
17. 10. 2018

Je ťažký problém vedomia riešiteľným problémom?

Mgr. et Mgr. Ondrej Močkor
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)