21. 11. 2018

Každému incelovi podle jeho potřeb?

Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
14. 11. 2018

Jedna logika vládne všem?

Mgr. Igor Sedlár, Ph.D.
(Ústav informatiky AV ČR, Praha)
31. 10. 2018

Empirické testování teorií sekularizace a náboženských přesvědčení v České a Slovenské republice

PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
(Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)
24. 10. 2018

Československo a jeho rozpad vo svetle filozofických teórií nacionalizmu

Mgr. Matej Cíbik, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
17. 10. 2018

Je ťažký problém vedomia riešiteľným problémom?

Mgr. et Mgr. Ondrej Močkor
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
10. 10. 2018

Kant for the Reflective Society

Riccardo Pozzo, Ph.D.
(Università degli studi di Verona)
03. 10. 2018

Meta-vědomí a úmysl volního činu

Ing. Ondřej Bečev
(Národní ústav duševního zdraví, Praha)
26. 09. 2018

Jednota Platónova politického myšlení: pojem prvního a druhého nejlepšího zřízení

Mgr. Jakub Jinek, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK, Praha)
19. 09. 2018

Jak žít zdravě, dlouho a v souladu s hvězdami: Marsilio Ficino a jeho trilogie De vita

Mgr. Ing. Martin Žemla, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
09. 05. 2018

“I Am” and “It Is”: Reflections on the Embodied Subject

Prof. Raymond Tallis
(Emeritus Professor, University of Manchester)