10. 10. 2018

Kant for the Reflective Society

Riccardo Pozzo, Ph.D.
(Università degli studi di Verona)
03. 10. 2018

Meta-vědomí a úmysl volního činu

Ing. Ondřej Bečev
(Národní ústav duševního zdraví, Praha)
26. 09. 2018

Jednota Platónova politického myšlení: pojem prvního a druhého nejlepšího zřízení

Mgr. Jakub Jinek, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK, Praha)
19. 09. 2018

Jak žít zdravě, dlouho a v souladu s hvězdami: Marsilio Ficino a jeho trilogie De vita

Mgr. Ing. Martin Žemla, Ph.D.
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
09. 05. 2018

“I Am” and “It Is”: Reflections on the Embodied Subject

Prof. Raymond Tallis
(Emeritus Professor, University of Manchester)
02. 05. 2018

Violence and the Varieties of Moral Harm

Joseph Wiinikka-Lydon, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
25. 04. 2018

What Is the Point of Talking about “Performatives”?

Doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
18. 04. 2018

The Sovereignty of the Person: Politics and Ethics in the EU Today

Prof. Peter McCormick
(Institut International de Philosophie, Paris)
11. 04. 2018

Wittgensteinovo pojetí pravděpodobnosti

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)
04. 04. 2018

Can We Know What the Mind Is? The Case for Mysterianism

Doc. James Hill, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR, Praha)