02. 05. 2018

Violence and the Varieties of Moral Harm

Joseph Wiinikka-Lydon, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
25. 04. 2018

What Is the Point of Talking about “Performatives”?

Doc. Niklas Forsberg, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa, Pardubice)
18. 04. 2018

The Sovereignty of the Person: Politics and Ethics in the EU Today

Prof. Peter McCormick
(Institut International de Philosophie, Paris)
11. 04. 2018

Wittgensteinovo pojetí pravděpodobnosti

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)
04. 04. 2018

Can We Know What the Mind Is? The Case for Mysterianism

Doc. James Hill, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR, Praha)
28. 03. 2018

How We See the Trompe-l’œil through Wollheim’s Spectacles

Gary Kemp, Ph.D.
(School of Humanities, University of Glasgow)
21. 03. 2018

Odkud se berou zákony logiky?

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin CSc. a PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
(Filozofický ústav AV ČR, Praha)
14. 03. 2018

Tragédie a válka

Doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
(Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
07. 03. 2018

Behaviorální etici na scestí: Za jakých podmínek zvítězí zlo?

Ing. Petr Houdek, Ph.D.
(Fakulta podnikohospodářská VŠE, Praha)
28. 02. 2018

Filozofické výzvy a problémy ekonomie: Cesta od formalizované lidové psychologie k neurovědě?

Mgr. Michal Müller
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)