07. 12. 2016

Konceptuálna analýza pojmu krása v kognitívno-vednom skúmaní

prof. Mgr. Andrej Démuth, Ph.D.
(Filozofická fakulta TU v Trnavě)
30. 11. 2016

Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria?

Mgr. Otakar Horák, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
23. 11. 2016

Dvojitý morálny štandard: prečo posudzujem (nielen) Rómov prísnejšie

PhDr. Andrej Findor, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
16. 11. 2016

Zlo ako politická kategória vo filozofii N. A. Berďajeva

Mgr. Miroslava Klečková
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
09. 11. 2016

Pojmy dostatočná a nutná podmienka

prof. PhDr. František Gahér, CSc.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
02. 11. 2016

Problém demarkácie po troch dogmách empirizmu

Mgr. Miloš Taliga, Ph.D.
(Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici)
26. 10. 2016

Fiction: Impossible

Mgr. Martin Vacek, Ph.D.
(Filozofický ústav SAV v Bratislavě)
19. 10. 2016

Významy v živých a umelých systémoch, inteligentné technológie a človek

RNDr. Martin Takáč, Ph.D.
(Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě)
12. 10. 2016

Explikácia a kritérium jednoduchosti

Mgr. Lukáš Bielik, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
05. 10. 2016

Čo je a čo nie je univerzálne na morálnom usudzovaní? Antropologický prínos pre filozofické poznanie

doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)