28. 03. 2018

How We See the Trompe-l’œil through Wollheim’s Spectacles

Gary Kemp, Ph.D.
(School of Humanities, University of Glasgow)
21. 03. 2018

Odkud se berou zákony logiky?

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin CSc. a PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
(Filozofický ústav AV ČR, Praha)
14. 03. 2018

Tragédie a válka

Doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
(Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
07. 03. 2018

Behaviorální etici na scestí: Za jakých podmínek zvítězí zlo?

Ing. Petr Houdek, Ph.D.
(Fakulta podnikohospodářská VŠE, Praha)
28. 02. 2018

Filozofické výzvy a problémy ekonomie: Cesta od formalizované lidové psychologie k neurovědě?

Mgr. Michal Müller
(Filozofická fakulta UP, Olomouc)
21. 02. 2018

O demokracii a výchově ke společenské odpovědnosti

Šimon Pánek
(Člověk v tísni, Praha)
14. 02. 2018

Eutanazie a dobrý život

PhDr. David Černý, Ph.D.
(Ústav státu a práva AV ČR, Praha)
13. 12. 2017

Proti kválofilii

Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze)
06. 12. 2017

Fenomenologické aspekty zakoušení druhého u Huma, Reida a Smithe

Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze)
29. 11. 2017

Štěstí není šťastný život

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Praze)