06. 12. 2017

Fenomenologické aspekty zakoušení druhého u Huma, Reida a Smithe

Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze)
29. 11. 2017

Štěstí není šťastný život

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Praze)
22. 11. 2017

Neurofyziologie lidské mysli podle Sigmunda Freuda

Mgr. Michal Polák, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
15. 11. 2017

Degradace vědeckých předmětů: stopy, fragmenty, deformace

Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze)
08. 11. 2017

Naturalistický omyl a prirodzený zákon podľa T. Akvinského

prof. Michal Chabada, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
01. 11. 2017

Dualismus Henryho Mora

Mgr. Jacques Joseph
(Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
25. 10. 2017

Problém hodnoty poznania

Mgr. Martin Nuhlíček, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
18. 10. 2017

Chápeme povahu svých vědomých stavů?

Mgr. Jakub Mihálik, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Praze)
11. 10. 2017

Aristotle and Aristoxenus on the Science of Harmonics

Prof. Mark Nyvlt
(Dominican University College in Otawa)
04. 10. 2017

Hodnotová slepota podle von Hildebranda

doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
(Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci)