27. 09. 2017

Racionalita a volba

Ing. Petr Špecián, Ph.D.
(Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)
17. 05. 2017

American Philosophy before Pragmatism

Prof. Russell B. Goodman
(Fulbright-Palacký University Distinguished Chair)
10. 05. 2017

Konzervativní interpretace americké revoluce

Mgr. Šimon Gillar
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
03. 05. 2017

Paliativní péče jako předpoklad dobré smrti?

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
(Centrum paliativní péče v Praze)
26. 04. 2017

Mezi osvícenstvím a voluntarismem: poznámky k filozofii P. J. G. Cabanise

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
19. 04. 2017

Věda ve veřejném prostoru a ve filozofické diskuzi aneb Co dělá vědu vědou?

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
12. 04. 2017

Řeč a zjevnost

prof. PhDr. Pavel Kouba
(Filozofická fakulta UK v Praze)
05. 04. 2017

Vybrané pokusy o interkulturní porozumění

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.
(Filozofická fakulta ZČU v Plzni)
29. 03. 2017

Evoluční a experimentální výzkum náboženství

Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)
22. 03. 2017

Zoo – pomáháme nebo ubližujeme?

Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.
(Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)