15. 03. 2017

The Critique of Scholastic Language in Renaissance Humanism and Early-Modern Philosophy

prof. dr. Lodi Nauta
(Rijksuniversiteit Groningen)
08. 03. 2017

Teorie lásky a past moralismu

Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
(Fakulta filozofická UPa v Pardubicích)
01. 03. 2017

Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání

Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.
(Filozofická fakulta OU v Ostravě)
22. 02. 2017

Kultura mezi přirozeností a koevolucí

Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
(Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)
15. 02. 2017

Dokonalý jazyk mezi logikou a mystikou: J. A. Komenský a F. M. van Helmont

Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.
(Filozofický ústav AV ČR v Praze)
14. 12. 2016

Vplyv emócií na vizuálnu pozornosť

Mgr. Michaela Porubanová, Ph.D.
(Farmingdale State College in New York)
07. 12. 2016

Konceptuálna analýza pojmu krása v kognitívno-vednom skúmaní

prof. Mgr. Andrej Démuth, Ph.D.
(Filozofická fakulta TU v Trnavě)
30. 11. 2016

Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria?

Mgr. Otakar Horák, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
23. 11. 2016

Dvojitý morálny štandard: prečo posudzujem (nielen) Rómov prísnejšie

PhDr. Andrej Findor, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
16. 11. 2016

Zlo ako politická kategória vo filozofii N. A. Berďajeva

Mgr. Miroslava Klečková
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)