09. 11. 2016

Pojmy dostatočná a nutná podmienka

prof. PhDr. František Gahér, CSc.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
02. 11. 2016

Problém demarkácie po troch dogmách empirizmu

Mgr. Miloš Taliga, Ph.D.
(Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici)
26. 10. 2016

Fiction: Impossible

Mgr. Martin Vacek, Ph.D.
(Filozofický ústav SAV v Bratislavě)
19. 10. 2016

Významy v živých a umelých systémoch, inteligentné technológie a človek

RNDr. Martin Takáč, Ph.D.
(Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě)
12. 10. 2016

Explikácia a kritérium jednoduchosti

Mgr. Lukáš Bielik, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK v Bratislavě)
05. 10. 2016

Čo je a čo nie je univerzálne na morálnom usudzovaní? Antropologický prínos pre filozofické poznanie

doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislavě)
21. 09. 2016

Kognitívna veda ako nádejný interdisciplinárny pokus o vysvetlenie fungovania ľudskej mysle

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
(Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislavě)
11. 05. 2016

Etika, estetika, mystika: osobnost a myšlení Bernarda z Clairvaux a jeho pojetí architektury a umění

Mgr. Roman Kucsa
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)
04. 05. 2016

Polemika o vis viva: Du Châtelet versus Mairan

PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
(Filozofická fakulta MU v Brně)
27. 04. 2016

Humean Bundle Theory Meets Narrative Identity

Mgr. Lasse Nielsen
(Filozofická fakulta UP v Olomouci)