24. 10. 2018

Není axiom jako axiom

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
(Fakulta filozofická ZČU v Plzni)
14. 11. 2018

Návrat lidu k politice, proti politice

Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)
10. 12. 2018

Taktická stupidita v Descartových Meditacích

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)