06. 03. 2018

Jakob Böhme: Život a dílo (česká premiéra dokumentárního filmu a diskuze s autorem)

Łukasz Chwałko
(Zgorzelec/Wroclaw)
12. 03. 2018

Filosofické myšlení Egona Bondyho

Mgr. Petr Kužel, Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)
09. 04. 2018

Antropický princip

prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. a RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
(Masarykova univerzita)
17. 04. 2018

T. G. Masaryk a náboženství

doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.
(Masarykova univerzita)