14. 10. 2019

Národníci a ich dvojníci alebo k siluetám ruského radikálneho myslenia

Doc. Ondrej Marchevský, PhD.
(Prešovská univerzita v Prešove)
06. 05. 2019

Philippa Footová o prirodzenom a morálnom dobre / zle

Prof. Michal Chabada, Ph.D.
(Univerzita Komenského v Bratislave)
25. 04. 2019

Byla aristotelská logika překonána moderní logikou?

Mgr. Karel Šebela, Ph.D.
(Univerzita Palackého v Olomouci)
12. 03. 2019

Miesto non-reprezentacionalizmu vo filozofii histórie

Doc. Eugen Zeleňák, Ph.D.
(Katolická univerzita v Ružomberku)
10. 12. 2018

Taktická stupidita v Descartových Meditacích

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
14. 11. 2018

Návrat lidu k politice, proti politice

Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)
24. 10. 2018

Není axiom jako axiom

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
(Fakulta filozofická ZČU v Plzni)
17. 04. 2018

T. G. Masaryk a náboženství

doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.
(Masarykova univerzita)
09. 04. 2018

Antropický princip

prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. a RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
(Masarykova univerzita)
12. 03. 2018

Filosofické myšlení Egona Bondyho

Mgr. Petr Kužel, Ph.D.
(Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)