04. 04. 2017

Od Existencie k Fundamentalite

Mgr. Martin Vacek, PhD.
(Filozofický ústav, Slovenská akadémia vied v Bratislave)
21. 03. 2017

Prečo sú nezmysly populárne a ako sa šíria?

Mgr. Otakar Horák, Ph.D.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave)
21. 02. 2017

Mikuláš Kusánský a kvadratura kruhu

Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
(Ústav matematiky a kvantitativních metod, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice)
01. 11. 2016

Eutanazie a dobrý život

PhDr. David Černý, Ph.D.
(Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
18. 10. 2016

Nesnáze introspekce

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
(Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)