Ostravská pobočka Jednoty filozofické byla ustavena v roce 2016 při Katedře filozofie FF Ostravské univerzity. Svým působením ovšem navazuje na aktivity pobočky, která vznikla a působila již v meziválečném období v Moravské Ostravě.

Jádrem činnosti ostravské pobočky Jednoty filozofické je pořádání přednášek určených pro studenty, akademické pracovníky, ale i širší veřejnost se zájmem o filozofii (a blízké humanitní a společenské obory). Přednášky jsou realizovány dvakrát až třikrát za semestr, zpravidla v úterních odpoledních hodinách v místnostech Katedry filozofie FF OSU.

 

Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava
web: http://ff.osu.cz/kfi/
facebook: http://www.facebook.com/filozofieostrava/
informace: Mgr. Jan Čížek, Ph.D., jan.cizek@osu.cz