skip to Main Content

Pavol Hardoš | „Gender ideológia“, „politická korektnosť“ a gramatika konzervativizmu

Jadrom konzervatívnej ideológie je reakcia na vnímané spoločenské zmeny ohrozujúce niektoré jestvujúce hierarchické vzťahy. V rámci tejto reakcie konzervativizmus konštruuje „tradície“ jestvujúcich poriadkov a zrkadlové diskurzívne pojmy, ktorými prezentuje svoju ideologickú kritiku hroziacich zmien. Opierajúc sa o „morfologickú“ analýzu ideológii,…

Continue reading

Boris Cvek | Pragmatismus a experimentální věda

Klasický pragmatismus je v zásadě optimistickou filozofií, která odmítá stagnaci dovršeného poznání ve jménu neustálého zkoušení a objevování něčeho, co bude v praxi fungovat lépe. Jenže „lépe“ a „praxe“ jsou velmi neurčité pojmy, spojené v případě klasického pragmatismu takřka neodmyslitelně…

Continue reading

Pavel Hobza | Aristotelská epagogé a indukce

Ačkoli naše pojetí indukce vychází z aristotelské epagogé (byl to pravděpodobně Cicero, kdo tento řecký termín poprvé přeložil do latiny jako inductio), ve svém příspěvku se pokusím ukázat, že Aristotelova epagogé nemá s indukcí příliš společného. Na rozdíl od indukce,…

Continue reading
Back To Top