skip to Main Content

Mgr. Hana Budíková | Nahlédnutí do židovského averroismu: definice pohybu podle Jedaji ha-Pniniho

„Židovský averroismus“ je specifický kulturní fenomén související s podobou přijetí aristotelské filozofie západoevropskými Židy, přičemž prostředníkem mezi touto filozofií a jejími recipienty byla osobnost Averroa. O jeho významu svědčí skutečnost, že první hebrejské překlady jeho spisů vznikly ve 13. století,…

Continue reading

Mgr. Jan Puc, Ph.D. | Nevědomí jako dvojznačné vědomí: Merleau-Pontyho fenomenologická kritika psychoanalýzy

Postoj současné fenomenologické filozofie vůči psychoanalýze je dvojznačný. U autorů jako R. Bernet, J. Brudzinska či T. Fuchs nacházíme přesvědčení, že psychoanalýza tematizuje s velkou vnímavostí klíčové aspekty lidské existence, stejně tak ale velkou zdrženlivost vůči pojmům, jimiž se psychoanalýza…

Continue reading

Mgr. Pavol Hardoš, Ph.D. | „Gender ideológia“, „politická korektnosť“ a gramatika konzervativizmu

Jadrom konzervatívnej ideológie je reakcia na vnímané spoločenské zmeny ohrozujúce niektoré jestvujúce hierarchické vzťahy. V rámci tejto reakcie konzervativizmus konštruuje „tradície“ jestvujúcich poriadkov a zrkadlové diskurzívne pojmy, ktorými prezentuje svoju ideologickú kritiku hroziacich zmien. Opierajúc sa o „morfologickú“ analýzu ideológii,…

Continue reading
Back To Top