skip to Main Content

Poslední Akce

Jan Thümmel | Schellingova filozofie absolutna v letech 1801–1804

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

V letech 1801 až 1804 prochází Schellingova filozofie zásadním vývojem. Ze separátně probíraných témat transcendentální filozofie zabývající se subjektem poznání, respektive témat přírodní filozofie zabývající se objektem poznání se Schelling dostává ke kladení jednoty subjektu a objektu. Svou novou pozicí, která nevychází z rozdílu subjektu a objektu, nýbrž z jejich identity, nabízí Schelling řešení otázky…

Matěj Dražil | Lidová psychologie v současné neurovědě: diskuse o kognitivních ontologiích

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Lidová psychologie a otázka jejího statusu v rámci vědeckého zkoumání mysli a mozku představují jedno z významných témat filozofie mysli posledních padesáti let. Především v nedávných letech lze sledovat rostoucí zájem o lidovou psychologii v rámci diskuse o kognitivních ontologiích. Tu je možné považovat za znovuotevření filozofických otázek po statusu lidové psychologie tentokrát ze strany…

Roman Hloch | „Ergon argument“ mezi Aristotelem a neoaristoteliky

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Reální 1476/5, Ostrava

V posledních desetiletích byla zaznamenána obdivuhodná snaha o znovuoživení Aristotelovy etiky a její modifikaci jako příspěvek k současným etickým diskuzím. Jedním z prvků, který neoaristotelští teoretikové ctnosti přebírají a modifikují, je tzv. „ergon argument“, který stojí na naturalistickém výkladu etických hodnot. Nakolik se neoaristotelská modifikace liší od původní nauky, aby byla pro současné diskuze plausibilní?…

Back To Top