skip to Main Content
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Adam Greif | Etika informačných a komunikačných technológií

20. 11. 2019 | 13:15 - 14:45

Témou našej prednášky je uvedenie do etiky informačných a komunikačných technológií, (skrátene IT etiky, niekedy nazývanej aj digitálna etika), problémov, ktoré rieši a v neposlednom rade poukázanie na filozofické výzvy, ktoré prináša v rámci diskusie o smerovaní nových technológií. V prvej časti prezentácie sa pozrieme na to ako chápeme informačné technológie a uvedieme si niekoľko príkladov týchto technológií. V druhej časti predstavíme príklady morálnych problémov, ktoré priamo súvisia s návrhom, vývojom a používaním IT technológií, konkrétne s umelou inteligenciou, autonómnymi zariadeniami a internetom vecí. V tretej časti sa pokúsime predstaviť takú definíciu IT etiky, ktorá by postihovala celý vývojový cyklus informačných technológií, ako aj ich disruptívny charakter. Zároveň objasníme predpoklady, za ktorých môžeme IT etiku pokladať za samostatnú disciplínu aplikovanej etiky. Ukážeme, akú podobu by takáto aplikovaná etika mohla mať, aké je jej miesto medzi tradičnými aplikovanými etikami a aká môže byť jej budúcnosť voči novo-nastupujúcim prúdom, ktoré z IT etiky vychádzajú (predovšetkým etika AI). Na záver sa zamyslíme nad výzvami a príležitosťami, ktoré pre súčasnú filozofiu a etiku prináša reflexia problémov v nových digitálnych technológiách.

Podrobnosti

Datum:
20. 11. 2019
Čas:
13:15 - 14:45
Štítky Akce:

Místo konání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 513/12
Olomouc, 779 00 Czech Republic
View Místo konání Website

Pořadatel

Mgr. Adam Greif, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Back To Top