skip to Main Content
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Daniela Glavaničová | Medzi realizmom a antirealizmom ohľadne fiktívnych postáv

13. 11. 2019 | 13:15 - 14:45

Témou prednášky je sémantika fiktívnych mien a metafyzika fiktívnych postáv. Základným sporom v príslušnej literatúre je spor medzi realizmom a antirealizmom: Podľa realistov fiktívne postavy jestvujú, podľa antirealistov nejestvujú. Zdá sa však, že ani jednej z týchto „extrémnych“ pozícií sa nedarí vytvoriť celkom uspokojivú teóriu fiktívnych postáv (či celkom uspokojivú sémantiku fiktívnych mien). V mojej prednáške predložím sémantickú teóriu, ktorá rozlišuje medzi fiktívnymi menami v supozícii de dicto a fiktívnymi menami v supozícii de re. V prvom prípade sa fiktívne mená analyzujú pomocou indivíduových pojmov v duchu opatrného fregeovského realizmu ohľadne fiktívnych postáv. V druhom prípade sa fiktívne mená analyzujú antirealisticky, pretože zodpovedajúce referenty (indivíduá), v prípade fiktívnych mien neexistujú. Takáto teória buduje strednú cestu medzi dvoma extrémami, realizmom a antirealizmom, a tým sa vyhýba viacerým problémom extrémnych pozícií. Realizmus rolí, ktorý v tej či onej verzii predložili Peter Lamarque, Gregory Currie, Stein Haugom Olsen a Nicholas Wolterstorff, bude pritom predstavovať jedno z hlavných východísk. K ďalším kľúčovým východiskám možno zaradiť hyperintenzionálne sémantiky a Kripkeho teóriu fiktívnych mien.

Podrobnosti

Datum:
13. 11. 2019
Čas:
13:15 - 14:45
Štítky Akce:

Místo konání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 513/12
Olomouc, 779 00 Czech Republic
View Místo konání Website

Pořadatel

Mgr. Daniela Glavaničová (Filozofická fakulta UK, Bratislava; Filozofický ústav SAV, Bratislava)
Back To Top