skip to Main Content
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Marek Havlík | Ovlivňují osobnostní rysy naše intuice o problému mysli a těla? Výsledky pilotní studie

16. 10. 2019 | 13:15 - 14:45

Vztah mezi mentální sférou a fyzickým mozkem, který je známý jako problém mysli a těla, stále představuje nezodpovězenou otázku trápící jak filosofy, tak neurovědce. Tento příspěvek vychází z naší pilotní studie, která se věnovala výzkumné otázce, zda osobnostní rysy ovlivňují intuice o problému mysli a těla, a zdali je možné identifikovat intuitivní preference k dualismu či materialismu, od nichž se se odvíjí sklony k potenciální redukci mentální sféry na mozek a jeho aktivitu. Pro účely této pilotní studie jsme vytvořili dotazník, v němž jsme využili několik teorií analytické filosofie mysli. Na základě tohoto dotazníku jsme byli schopni kategorizovat jednotlivé účastníky studie do několika předem zvolených kategorií. Těmito kategoriemi byly dualismus, nereduktivní materialismus a reduktivní materialismus. Abychom otestovali naši hypotézu, zdali osobnostní rysy korelují (a možná ovlivňují) s inklinacemi k těmto specifickým kategoriím, účastníci studie byly vyšetřeni pomocí Cloningerova osobnostního dotazníku – Temperament and Character Inventory (TCI). Výsledky naší studie prokázaly statisticky významnou souvislost mezi specifickým rysem osobnosti a intuitivními inklinacemi k dualismu, nereduktivnímu materialismu a reduktivnímu materialismu. Naše výsledky tak naznačují, že filosofické teorie a hypotetická řešení problému mysli a těla, stejně jako např. spory ohledně závěrů myšlenkových experimentů, mohou být zapříčiněny rozdíly v osobnostních rysech. Tato skutečnost by měla být zohledněna při budoucích diskuzích mind-body problému.

Podrobnosti

Datum:
16. 10. 2019
Čas:
13:15 - 14:45
Štítky Akce:

Místo konání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 513/12
Olomouc, 779 00 Czech Republic
View Místo konání Website

Pořadatel

Mgr. Marek Havlík, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví, Praha)
Back To Top