skip to Main Content
Načítám Akce

« Všechny Akce

Mariana Szapuová | Filozofia a feminizmus, alebo ako môže byť filozofia feministická

3. 11. 2021 | 13:15 - 14:45

Čo je feminizmus, nie je slovné spojenie „feministická filozofia“ oxymoron? Čo znamená adjektívum „feministický“ v prípade filozofie? Prieniky feministického myslenia do filozofie z historickej perspektívy. Čím sa vyznačuje súčasná feministická filozofia a ako je členené jej tematické pole? Problém pohlavnej odlišnosti vo filozofii a metafyzika pohlaví. Kritika androcentrizmu západnej filozofickej tradície: prípad J. J. Rousseaua. Odhaľovanie zabudnutých autoriek: prípad H. T. Mill. Vytváranie alternatívnych teórií: etika starostlivosti. Koncept rodu ako analytickej kategórie vo feministickej filozofii. Príklady uplatnenia „rodu“ ako analytickej kategórie: problémy feministickej epistemológie.

Podrobnosti

Datum:
3. 11. 2021
Čas:
13:15 - 14:45
Štítky Akce:

místo konání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 513/12
Olomouc, 779 00 Czech Republic
View místo konání Website

Přednášející

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Back To Top