skip to Main Content
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Martina Číhalová | Ontologie procesů v umělé inteligenci

10. 3. 2021 | 13:15 - 14:45

V příspěvku budou představeny stávající přístupy k ontologii procesů v informatice a rovněž vlastní návrh autorky, týkající se zejména oblasti umělé inteligence a multiagentních systémů. Do informatiky byl termín ontologie přejat na konci 20. století z filozofie a má zde specifický význam jako sdílená konceptualizace dané domény zájmu. Souvisí tak s pojmem konceptuální analýzy, tj. hledáním definic pojmů v dané doméně a explicitní specifikací jejich vztahů a atributů. Současně je však také kladen důraz na to, aby daná konceptualizace mohla být šířeji sdílená a využitelná i mimo úzkou skupinu jejích tvůrců. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba při tvorbě ontologie zejména respektovat běžný význam pojmů a způsoby jejich užívání v přirozeném jazyce, čímž ontologické inženýrství zasahuje do oblasti lingvistiky. V oblasti umělé inteligence s pojmem ontologie úzce souvisí rovněž problematika reprezentace znalostí. V současné době je aktuální právě problém explicitního zachycení znalostí týkajících se dynamických procesů, temporálně závislých jevů a změny obecně. V příspěvku budou nejprve stručně představeny nejznámější přístupy ke konceptualizaci procesů a událostí, jmenovitě Event Ontology, konceptuální grafy Johna Sowy, situační kalkul, kalkul událostí aj. Poté bude představen vlastní návrh, který vychází z rozdělení domény zájmu na statickou a dynamickou část, kdy v případě dynamické části autorka vychází z teorie valenčních rámců sloves a rozlišování epizodických a atributivních sloves v pojetí Pavla Tichého.

Podrobnosti

Datum:
10. 3. 2021
Čas:
13:15 - 14:45
Štítky Akce:
Webová stránka:
https://cesnet.zoom.us/j/92777015509

Místo konání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 513/12
Olomouc, 779 00 Czech Republic
View Místo konání Website

Pořadatel

PhDr. Martina Číhalová, Ph.D. (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
Back To Top