skip to Main Content
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Ondřej Švec | Historická epistemologie a problém objektivity ve vědách

6. 5. 2015 | 13:15 - 14:45

Ve své přednášce nejprve vymezím historicko-epistemologickou metodu, s níž autoři jako G. Bachelard, G. Canguilhem a M. Foucault přistupují k vědeckým pojmům, a poté tuto metodu aplikuje na otázku historických podmínek objektivity. Mým cílem je ukázat, že samotný pojem „vědecké objektivity“ má své netriviální dějiny, které filozofové vědy musejí vzít v úvahu, zamýšlejí-li se nad oním zvláštním druhem platnosti, jímž se vyznačují výsledky vědeckého bádání. Na základě historiografie vědeckých atlasů, které podala L. Daston a P. Galison v knize Objectivity, se pokusím dokázat, že ostré rozdělení subjektivního a objektivního se objevilo teprve v polovině 19. století, zatímco rozlišování poznatků legitimních (adekvátních, přírodě věrných, nezpochybnitelných) a nelegitimních (neadekvátních, zmatených, nejistých) doprovázelo novověkou vědu od jejího samotného vzniku. Mou další tezí je pak provázanost mezi historickými proměnami v sebe-pojetí myslícího subjektu na jedné straně a různými historickými podobami objektivizace přírody na straně druhé: nestačí proto říci, že předmět vědy je konstituován v průběhu samotného vědeckého výzkumu, nýbrž je třeba zpětně rekonstruovat proměny samotné kategorie objektivity v souvislosti s tím, jak se napříč dějinami postupně utvářelo a proměňovalo sebe-pochopení vědce coby poznávajícího subjektu.

Podrobnosti

Datum:
6. 5. 2015
Čas:
13:15 - 14:45
Štítky Akce:

Místo konání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 513/12
Olomouc, 779 00 Czech Republic
View Místo konání Website

Pořadatel

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)
Back To Top