skip to Main Content
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Petr Pavlas | Dokonalý jazyk mezi logikou a mystikou: J. A. Komenský a F. M. van Helmont

15. 2. 2017 | 13:15 - 14:45

Jitse van der Meer a Richard Oosterhoff se domnívají, že neúspěšný protestantský pokus o stanovení hranic alegorické interpretaci Bible a o fixaci významu biblických pasáží zapříčinil uvědomění si nedokonalosti běžného verbálního jazyka, kterým je Písmo napsáno, a v důsledku toho obrat raně novověkých filozofů k přírodě a také snahu o nalezení dokonalého jazyka v matematice a logice. Avšak je nezpochybnitelné, že porušenost běžného verbálního jazyka si uvědomoval celý středověk, proto se jeví jako rozhodující impuls vzestupu hnutí za dokonalý jazyk spíše post-reformační věroučná pluralita a konfesní rozrůzněnost, díky níž vznikala potřeba argumentace prostředky přirozené teologie za účelem přesvědčení jinověrné strany, případně nalezení věroučného konsensu. Aby se vyhnuli logomachii, pokoušeli se raně novověcí filozofové vyvinout dokonalý jazyk, který teologické spory vyřeší. Tato přednáška nastíní roli, kterou sehrál v hnutí za dokonalý jazyk Jan Amos Komenský. Fascinací číslicemi, kombinatorickými ambicemi, „logickým purismem“ i snahou dokonalý jazyk vytvořit, nikoli obnovit, náleží Komenského jazykový projekt již do novověku. Avšak esencialistické, fyziognomické i kabalistické rysy jeho myšlení o jazyce jsou plodem renesanční mystiky, jejíž pozdní formu reprezentuje alphabetum naturale Hebraicum Komenského mladšího současníka Francisca Mercuria van Helmonta, vlámského alchymisty a kabalisty.

Podrobnosti

Datum:
15. 2. 2017
Čas:
13:15 - 14:45
Štítky Akce:

Místo konání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 513/12
Olomouc, 779 00 Czech Republic
View Místo konání Website

Pořadatel

Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
Back To Top