skip to Main Content
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Richard Sťahel | Environmentalizmus ako východisko politického myslenia obdobia antropocénu

26. 10. 2017 | 12:30 - 14:00

Politická filozofia vzniká z reflexií kríz, rizík a hrozieb, ktorým spoločnosť čelí. Environmentalizmus ako smer súčasnej politickej filozofie vychádza z reflexie príčin a možných následkov globálnej environmentálnej krízy ako jedného z najvážnejších ohrození predpokladov existencie súčasného politického systému i globálnej civilizácie vôbec. Vzhľadom na zmenené sociálne, technologické i environmentálne východiskové podmienky existencie ekonomicko-politického systému, ktoré sú dôsledkom prechodu zo stabilnej geologicko-klimatickej éry holocénu do nestabilnej éry antropocénu treba nanovo premyslieť základné premisy, imperatívy i konceptuálne rámce súčasného ekonomicko-politického systému. Tie vo filozofickej rovine načrtli zakladatelia novovekého politického myslenia, pričom v dielach niektorých z nich možno identifikovať aj niektoré zo základných premís environmentalizmu a tiež koncepty, ktoré sú relevantné pre reflexiu súčasných hrozieb a rizík. Vhodné pre reflexiu krízy súčasného ekonomicko-politického systému z hľadisku environmentalizmu sú koncepty občianskych a ľudských práv, prirodzeného stavu a spoločenskej zmluvy. Práve tieto koncepty je možné a zároveň potrebné aktualizovať pre antropocén. Politická filozofia 21. storočia musí reflektovať environmentálne predpoklady a limity existencie a formy ekonomicko-politického systému a zároveň brať do úvahy, že akékoľvek ekonomické i sociálne aktivity majú vplyv na kvalitu a udržateľnosť životného prostredia.

Podrobnosti

Datum:
26. 10. 2017
Čas:
12:30 - 14:00
Štítky Akce:

Místo konání

Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Reální 1476/5
Ostrava, 701 03 Czech Republic
View Místo konání Website

Pořadatel

Doc. PhDr. Richard Sťahel, Ph.D. (Filozofický ústav SAV, Bratislava)
Back To Top