skip to Main Content

Veronika Krátka Špalková | Propaganda minulosti a dezinformace současnosti

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Propaganda a dezinformace jsou témata, která se v současnosti velmi častou používají v souvislosti s hybridní či informační válkou. Zatímco propaganda je fenomén známý již dlouhá staletí, dezinformace se jeví…

Dagmar Pichová | Ženy v dějinách české filozofie: úvod

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Ačkoliv jsou dnes jejich jména málo známá, i ženy se vždy podílely na vědění, vstupovaly do diskusí a přicházely s originálními myšlenkami. Poslední dekády je tak možné sledovat zájem o…

Mariana Szapuová | Filozofia a feminizmus, alebo ako môže byť filozofia feministická

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Čo je feminizmus, nie je slovné spojenie „feministická filozofia“ oxymoron? Čo znamená adjektívum „feministický“ v prípade filozofie? Prieniky feministického myslenia do filozofie z historickej perspektívy. Čím sa vyznačuje súčasná feministická…

Eva Kundtová Klocová | Bohové, magie a spolupráce

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Víra v nadpřirozené činitele a procesy je všudypřítomná, napříč historií i kulturami. Sdílené a kulturně předávané nadpřirozené představy jsou základem náboženských tradic a institucí. Kognitivní modely týkající se nadpřirozených činitelů…

Michaela Fišerová | Co znamená pohladit zvíře?

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

Přednáška přispívá k překlenutí propasti mezi diskursy o lidech (psychologie) a zvířatech (etologie). Autorka zaměřuje pozornost na lidskou potřebu hladit zvířata, proměňovat je ve své „mazlíky“, „společníky“, „přátele“. Ochočením zvířat…

Tereza Matějčková | Hegelova fenomenologie světa

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

V příspěvku bude představena hlavní osa knihy Hegelova fenomenologie světa (2018, 2020). Autorka v prvním kroku představí interpretační přístup k Fenomenologii ducha, přičemž se zaměří na pojem světa a světskosti.…

Back To Top