skip to Main Content

Poslední Akce

Jan Thümmel | Schellingova filozofie absolutna v letech 1801–1804

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Křížkovského 513/12, Olomouc

V letech 1801 až 1804 prochází Schellingova filozofie zásadním vývojem. Ze separátně probíraných témat transcendentální filozofie zabývající se subjektem poznání, respektive témat přírodní filozofie zabývající se objektem poznání se Schelling…

Roman Hloch | „Ergon argument“ mezi Aristotelem a neoaristoteliky

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Reální 1476/5, Ostrava

V posledních desetiletích byla zaznamenána obdivuhodná snaha o znovuoživení Aristotelovy etiky a její modifikaci jako příspěvek k současným etickým diskuzím. Jedním z prvků, který neoaristotelští teoretikové ctnosti přebírají a modifikují,…

Back To Top