skip to Main Content
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Vladimír Vodička | Proč nám uniká univerzální definice života?

5. 11. 2014 | 13:15 - 14:45

Ačkoliv patří život a otázky spojené s jeho definicí k tradičním filozofickým tématům, na počátku jednadvacátého století a po zhruba dvou a půl tisíci letech filozofické tradice není k dispozici uspokojivá definice života. Obtíže spojené s definováním života však zdaleka neprovází pouze filozofii, ale prakticky všechny obory, kterých se téma života týká. Příčiny tohoto stavu lze vnímat jako kombinaci několika komplementárně spojených skutečností. Tyto budou pojednány jako důvody pro nemožnost vytvoření univerzální definice života a postupně se věnují problematice původu života a postulované hranice mezi živým a neživým, vývoje života a jeho různorodosti, mnohosti přístupů k definování života a neustávajícím objevům nových organismů, filozofické tradici a nejasnosti pojmů, vývoji života jako historickému procesu, kritice definic života z pohledu „jednoho vzorku“ a reflexi pojmu život konceptuální analýzou. Dílčí příčiny budou postupně rozebrány z pohledu filozofie biologie a to s přihlédnutím k filozofické tradici, otázkám spojeným s životem a jeho vybranými definicemi, k aktuálním poznatkům a výzkumům věnujícím se životu a možnému přínosu filozofie ke snahám nalézt definici života jako takovou.

Podrobnosti

Datum:
5. 11. 2014
Čas:
13:15 - 14:45
Štítky Akce:

Místo konání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 513/12
Olomouc, 779 00 Czech Republic
View Místo konání Website

Pořadatel

Mgr. et Mgr. Vladimír Vodička (Filozofická fakulta UP, Olomouc)
Back To Top