skip to Main Content
Brno

Zatímco pražská Jednota filosofická byla ustavena v Praze už v roce 1881, její pobočky vznikly až po roce 1920, ta brněnská konkrétně r. 1922. Jak již bylo řečeno výše, její postavení bylo posíleno skutečností, že se mohla opírat o pracovníky nově zřízené Masarykovy univerzity. Jednota, jejíž náplní byly především přednášky nejenom pro filosofy-profesionály a pro studenty filosofie, nýbrž také pro širší veřejnost, zajímající se o tento obor, pracovala během celé První republiky a její činnost byla obnovena po 2. světové válce. Z účetní knihy brněnské Jednoty filosofické se dovídáme, že jejími členy byli v letech 1932 – 1935 mj. takové osobnosti jako I. A. Bláha. K. Engliš, J. L. Fischer, V. Helfert, J. Mahen, A. Obrdlík, J. Obrdlíková, K. Svoboda, Jos. Tvrdý, V. Úlehla, B. Václavek, Fr. Weyr a B. Zbořil. V roce 1948 pak mj. nacházíme ze starých členů Bláhu, Fischera, Obrdlíkovou a Zbořila, dále pak M. Nováka, J. Sedláka, a A. Trýba.

Brněnská pobočka sdílela osudy celé Jednoty, tj. po zřízení ČSAV byla chápána jako „dobrovolné sdružení vědeckých a odborných pracovníků v oboru filozofie“ při ČSAV (stanovy z r. 1957). Na počátku 70. let byla zrušena, protože prý poskytovala místo pro šíření nemarxistických názorů.

K obnovení celé Jednoty filosofické došlo v r. 1990 – brněnská pobočka byla znovuustavena 27. 2. téhož roku, tedy necelý měsíc před obnovením ústřední pražské organizace. Do jejího výboru byli tehdy zvoleni I. Holzbachová, B. Koželouhová. J. Krob, J. Šmajs, J. Sedlák, J. Vácha a J. Hroch. Předsedkyní brněnské pobočky je v současné době doc. Ivana Holzbachová.

Pracovní náplní brněnské pobočky jsou zejména přednášky pro zájemce o filosofii z řad profesionálů, studentů i amatérů. Tuto činnost zajišťuje především vlastními silami, příležitostně však vítá i zahraniční hosty. Protože chce své působení přizpůsobit možnostem studentů i učitelů, soustřeďuje svou činnost na školní rok – přednášky se konají zpravidla 2–3krát za semestr.

Více informací:

Samostatný web brněnské pobočky: jednota-filosoficka.blogspot.cz

Nejbližší přednášky:
Žádné nadcházející události akce.
Adresa:

Katedra filozofie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1/1
602 00 Brno

Back To Top