skip to Main Content
Olomouc

Olomoucká pobočka byla ustavena na Katedře filozofie FF UP v roce 1992. Těžiště jejích aktivit spočívá v pořádání přednášek, které jsou zpravidla určeny nejen odborníkům a studentům, ale i širší veřejnosti. Před rokem 2011 u nás například přednášeli Václav Bělohradský, Marie Duží, Jiří Fiala, Ladislav Hejdánek, Petr Horák, Jiří Chotaš, Ivan Chvatík, Erazim Kohák, Petr Kouba, Zdeněk Kratochvíl, Miroslav Marcelli, Pavel Materna, Jaroslav Peregrin, Milan Sobotka, Stanislav Sousedík, Petr Vopěnka a další. V minulosti byl cyklus financován s pomocí Vzdělávací nadace Jana Husa (2011-2012) a Evropského sociálního fondu (2013-2014).

Kontaktní osoba:

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
email: filip.tvrdy@gmail.com

Nejbližší přednášky:
Žádné nadcházející události akce.
Adresa:

Katedra filozofie
Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 513/12
779 00 Olomouc

Back To Top