skip to Main Content

Radim Bělohrad | Děti na míru, nebo pod míru? Etika genetické selekce zdravotně postižených potomků při in vitro fertilizaci

Příspěvek se zaměří na současnou kontroverzi týkající se užití in vitro fertilizace v kombinaci s preimplantační genetickou diagnostikou k záměrnému výběru potomka, který bude mít zdravotní postižení. Důraz bude kladen na případ konkrétního postižení – vrozené hluchoty. Zastánci údajného práva…

Continue reading

Michaela Fišerová | Jacques Derrida a fotografické přízraky: ontologie a rétorika události v kontextu záznamových technologií

Z pozice Derridovy dekonstrukce přednáška zaměřuje pozornost na fotografii jako na "melancholické" médium generující technologicky konzervované fragmenty vizuálních vjemů. Úvaha o neopakovatelné události a jejím opakovatelném fotografickém záznamu, která bude v přednášce rozvinuta, bude vycházet z Didi-Hubermanovy koncepce "přežívání" vjemu…

Continue reading
Back To Top