skip to Main Content

Tereza Matějčková | Hegelova fenomenologie světa

V příspěvku bude představena hlavní osa knihy Hegelova fenomenologie světa (2018, 2020). Autorka v prvním kroku představí interpretační přístup k Fenomenologii ducha, přičemž se zaměří na pojem světa a světskosti. Proti tradičním interpretacím Fenomenologie jako „Bildungsromanu“ autorka tvrdí, že se…

Continue reading

Michaela Fišerová | Co znamená pohladit zvíře?

Přednáška přispívá k překlenutí propasti mezi diskursy o lidech (psychologie) a zvířatech (etologie). Autorka zaměřuje pozornost na lidskou potřebu hladit zvířata, proměňovat je ve své „mazlíky“, „společníky“, „přátele“. Ochočením zvířat lidé zakládají lidský vztah k nelidskému: afektivním gestem proměňují zvíře…

Continue reading

Kateřina Šolcová & Zdeněk Žalud | Korespondence českého polyhistora doby pobělohorské, Jana Marka Marciho z Kronlandu (1595–1667)

Korespondence mezi učenci na počátku novověku, pro který byl typický nebývalý rozvoj vědy, se stala důležitým pramenem pro poznání tohoto období. Nicméně učencům doby pobělohorské spojeným s českým prostředím nebyla dosud v tomto ohledu věnována dostatečná pozornost. Přednáška představí projekt…

Continue reading

Eva Kundtová Klocová | Bohové, magie a spolupráce

Víra v nadpřirozené činitele a procesy je všudypřítomná, napříč historií i kulturami. Sdílené a kulturně předávané nadpřirozené představy jsou základem náboženských tradic a institucí. Kognitivní modely týkající se nadpřirozených činitelů a jejich fungování ve světě informují a ovlivňují postoje a…

Continue reading
Back To Top