skip to Main Content

Marek Otisk | Dokonalá harmonie hmoty: schéma k anonymnímu raně středověkému fragmentu De quattour elementis

Raně středověký fragment De quattuor elementis vznikl zřejmě mezi 2. polovinou 6. a 2. polovinou 8. století. Neznámý autor se v něm věnuje čtyřem základním prvkům hmoty (živlům) a s využitím platónského učení o elementech představuje jejich přirozené (fyzikální) vlastnosti a rovněž vztahy mezi nimi.…

Continue reading
Back To Top