skip to Main Content

Petr Pavlas | Circulus rerum – orbis doctrinarum – liber librorum: filozofické a teologické zdroje novověkého encyklopedismu

Pojem „encyklopedie“ dnes používáme s naprostou samozřejmostí: intuitivně asociuje nejčastěji Wikipedii, z historické perspektivy pak francouzské encyklopedisty Diderota a dʾAlemberta. Význam tohoto výrazu se však od antiky značně proměnil: ve starověkém Římě enkyklios paideia znamená vzdělávací cyklus, tedy zhruba to,…

Continue reading

Filip Tvrdý | Nesnáze introspekce

Smysly nás klamou, dopouštíme se chyb v úsudku, jsme omylné bytosti. Toto zdánlivě triviální tvrzení tvoří základní problém epistemologie už od antiky, kdy předsókratovští filozofové začali zkoumat nespolehlivost empirického poznání. V dějinách filozofie se objevilo nespočetné množství snah překonat tuto…

Continue reading

David Černý | Eutanazie a dobrý život

Eutanazie nepřestává vzbuzovat kontroverze. V některých zemích světa je legální, ve většině ostatních zakázána (Např. v ČR by byla kvalifikována jako vražda). Mezi zastánci obou táborů – pro a proti eutanazii – se nerýsuje nejmenší náznak názorové shody. Je to…

Continue reading

Libor Koudela | Mikuláš Kusánský a kvadratura kruhu

Mikuláš Kusánský (1401–1464) používal často matematické úvahy při formulování svých filosoficko-teologických myšlenek. Intelektuální imaginace a meditace o proměně geometrických objektů umožňují podle Kusána překonávat omezení světa vnímaného smysly. S tím je spojena představa splývání protikladů (coincidentia oppositorum), překlenování rozdílu mezi…

Continue reading

Martin Vacek | Od Existencie k Fundamentalite

Kľúčovým rozdielom medzi tradičným prístupom ku analytickej metafyzike a prístupom rozpracovaným v prednáške je posun od otázky „Čo existuje?“ k otázke „Čo ontologicky závisí?“ alebo „Čo je fundamentálne?“. Zatiaľ čo odpoveď na prvú otázku je zmysluprázdna, „Všetko“, odpovede na druhú…

Continue reading
Back To Top