skip to Main Content

Petr Pavlas | Circulus rerum – orbis doctrinarum – liber librorum: filozofické a teologické zdroje novověkého encyklopedismu

Pojem „encyklopedie“ dnes používáme s naprostou samozřejmostí: intuitivně asociuje nejčastěji Wikipedii, z historické perspektivy pak francouzské encyklopedisty Diderota a dʾAlemberta. Význam tohoto výrazu se však od antiky značně proměnil: ve starověkém Římě enkyklios paideia znamená vzdělávací cyklus, tedy zhruba to,…

Continue reading

Jozef Matula | Význam diagramu v renesančnom myslení

Prednáška sa bude venovať významu diagramov v dielach renesančných mysliteľov. Diagramy a geometrické obrazce, ktoré nachádzame vo filozofických, teologických alebo medicínskych renesančných spisoch, pomáhali porozumieť zložitým metafyzickým konceptom, odkrývať významy alegorického jazyka alebo slúžili k didaktickým účelom. Na pozadí vybraných…

Continue reading

Olga Čadajeva | Ruský kosmismus a jeho současná reflexe

Ruský kosmismus je svébytný myšlenkový směr, který je často označován jako „projektová filosofie“. Původně vznikl jako výsledek úvah moskevského knihovníka N.F. Fjodorova o příčinách nepřátelství mezi lidmi a jeho ústřední ideou se stalo dosažení nesmrtelnosti pomocí propojení úsilí vědy, filosofie…

Continue reading

Miroslav Hanke | „Termini naturales“, oxfordská verze

Přibližně mezi roky 1350 a 1500 vznikla skupina přibližně třiceti pěti rukopisných verzí krátkého textu, představujícího fyziku oxfordských Calculatores a jejich chápání základní terminologie filozofie přírody. V minulosti byly tyto texty připisovány čtyřem různým autorům, Williamu Heytesburymu, Johnu Garisdaleovi, „mistru…

Continue reading
Back To Top